bezoeker teller

Het K.R.C. CLUBBLAD wordt tweemaandelijks uitgegeven voor de leden.

Rubrieken zijn o.a. :

- Zoektochtenkalender

- Zoektochtbesprekingen

- Tips voor deelnemers

- Uitslagen

- KRC Quiz en raadsels

- Familienieuws