bezoeker teller

Nabeshouwingen

 

ZOMERZOEKTOCHTEN

GODSHUIZEN

Uitleg antwoorden - Uitslag

 

Deze editie van de KRC zomerzoektochten werd afgesloten met :
 - voor de fotozoektocht 205 inzendingen
 - voor de zomerzoektocht 411 inzendingen
 - in totaal 785 aangekochte boekjes

Op zaterdag 10 november 2018 kwamen de deelnemers naar het restaurant van hogeschool VIVES voor de prijsdeling.

Na een dankwoord voor de vele helpende handen van diverse vrijwilligers alsook voor de stad Brugge en de
sponsors werd door A. Quintelier de prijsuitreiking en de tombola voorzien.

Zoals de traditie bij KRC het wil, werd een mooie prijzentafel voorgeschoteld en verliep alles heel vlotjes waarbij.
perfect op tijd de avond om 22u werd afgesloten.

HIERNA VOLGEN : * Uitleg antwoorden zoektocht.
.....................................* Volledige uitslag.

---------------------------------------------------------------------------------

Lees deze uitleg eens na, vooral over de vragen
waar u punten voor verloor. Het kan nuttig zijn.

Na de uitleg wordt tussen haakjes per vraag het percentage
deelnemers gegeven dat de vraag
goed heeft beantwoord.

 

  2. Aan de voorgevel van IN&UIT zagen we een uurrooster met openingsuren.

     Er was daar een letter i te zien in “Dinsdag” en in “Vrijdag”, maar daaronder ook nog tweemaal

     een letter i in “www.inenuitbrugge.be. Bij zo een uurrooster dus 4 x de letter i.

     Er waren daar twee van dergelijke roosters. Totaal dus 4 + 4 of  8                                           (88 %)

 

  3. Op de luifel van caf De Zandloper staat “18 bieren op tap” en er staat wat verderop ook nog

     eens “8 beers on tap”.

     Samen was het antwoord dus 18+8=26.                                                                                      (76 %)

 

  4. De deelnemer werd als het ware ‘gelokt’ naar het witte bordje met rode rand aan het huis met

     huisnummer 10. Hierop stond : “7 858”, “H 80” en “0,3” De som van de onpare cijfers

    geeft dus 7+5+3=15. Er was even verderop nog een wit bord met rode rand (autonummerplaat)

    dat aan de vraag voldeed. Hierop stond “1 ADF 589”. Ook hier is de som van de onpare cijfers

    gelijk aan 15 (1+9+5), maar er stond ook nog, weliswaar minder leesbaar, “A.R. du 20.07.2001/K.B.

    van 20.07.2001” waardoor het totaal van de onpare cijfers op 42 kwam.

    Ook nog, maar dan moest men wel met een microscoop komen, enkele andere cijfers.

    Daar wij niet vragen een instrument mee te hebben voor het lezen van piepkleine en onduidelijke

    gegevens werden deze niet als nodig beschouwd maar ook niet bestraft.                                        (53 %)

 

  5. Op de installatie van slagboom en toegangsapparatuur was WAVRE, ANTWERPEN en

    ook BRUXELLES te lezen.                                                                                                       (94%)

  6. Op het kunstwerk was de naam van de bronsgieter te vinden.

      Het was ARMAND STORMS. Niet deze nemen van Leona Sels, de kunstenares zelf.              (97 %)

 

  7. In de vraag wordt gevraagd naar de naam van de OCMW voorzitter zoals vermeld op de

     steen met “PLECHTIG”. Op deze steen staat de naam van de voorzitter echter niet volledig

     vermeld. De laatste letter stond op een andere steen waardoor het antwoord moest zijn :

     FERNAND BOURDON (maar dan wel met enkel het eerste deel van de laatste letter N).         (62 %)

 

  8. Hier was het gewoon goed uit de doppen kijken en letten op details.

     Iets wat door bijna iedereen dan ook werd gedaan. Het antwoord met de huisnummers was :

     A:8  B:10  C:3  D:11  E:9  F:6.                                                                                                 (98 %)

 

  9. Op de voorgevel waren er 7 koppen te zien, maar ook op de zichtbare zijgevel waren er nog eens 3.  (92 %)

 

   10. Er was er daar 1 niet meer bij. Na wat zoekwerk vond men dat er daar eerst 8 duimen

      (ingemetselde scharnier van een luik) waren geweest, waar er nu n van ontbrak.                    (93 %)

 

   11. De som van alle vermelde getallen was 9124 of 9126 (de twee uit tweemaal is twijfelachtig).

       Ook werden de deelnemers die dit antwoord hadden met 95 erbij, niet bestraft.

       Zij namen ook de vermelde cijfers uit de rangtelwoorden, iets wat door de vraagstelling ook mogelijk was.  (87 %)

 

   12. Bakstenen formaties herkennen was hier de boodschap.

       Het rangschikken van de foto’s leverde volgende reeks op : F D E B H G C A.                            (99%)

 

   13. De namen VANDEVOORDE en ZAGAJEWSKI kwamen daar op die plaat voor.                     (88%)

 

   14. Deze ogenschijnlijk simpele vraag (in feite antwoord) was wel heel wat moeilijker.

        Eerst en vooral : volgens de vraag moest men het antwoord noteren zoals het daar op de gevel

        vermeld was.  Het jaartal 1575 was duidelijk te zien en ook mocht men het jaartal 2016 niet

        vergeten dat op een bordje stond.

        Maar … heel duidelijk groot op de dak-kapellen zien we nog eens 1575, maar dan anders

        geschreven I5 7Z. Let vooral op de spatie die ontstaat door de afstand (niet op verbeterblad

        gegeven) tussen de dakkapellen waarop de cijfers te zien waren.

       Hierdoor ontstaat een grote spatie tussen I5 en 7Z.                                                                        (28 %)

 

   15. Er stond : “AKADEMIE VAN SCHOONE KUNSTEN NIJVERHEIJD HANDELSCHOOL”.

        De letter K (akademie) staat er dus verkeerd (i.p.v. C). 

 De letter J (nijverheijd) en de letter O (schoone) staan er teveel en ook ontbreekt er een letter S

 (handelschool). Wie een letter K als antwoord gaf was niet verplicht om ook nog de letter C te geven.  (87 %)

 

   16. Op de bewuste plaat stonden er 4 tekstregels.

       Wanneer we hiervan het aantal letters per woord nemen, dan bekomen we voor de eerste en laatste regel :

respectievelijk 3  12  4  9  11  2 en  2  6  5  20  3  9. We zien aldus dat voor de twee opgegeven

regels er twee getallen verkeerd staan. Dit zijn 8 (waar 9 moet staan) en 19 (waar 20 moet staan).

De getallen die verkeerd staan zijn dus 8 en 19 met 27 als som.

De verkeerde cijfers, zoals gevraagd !, daarentegen zijn dus 8 - 1 - 9.

De som daarvan -18- gaf het juiste antwoord.                                                                               (78 %)

 

   17. Er was daar een bestek (mes-lepel-vork op spandoek van restaurant) te zien en op een

        rioolrooster was “GVR” te vinden. “SALIO” was daar op het eerste zicht wel, maar er stond “SALTO”.

        Bij het begin van de straat, aan onze rechterzijde op het hoekhuis, zien we 4 metalen luikhouders

        met hoofddeksel. Wat verderop evenwel bevond zich ook nog zo een luikhouder waardoor het

       totaal op 5 kwam en dus niet meer zoals in de vraag gesteld.

       Ook waren daar niet n maar wel meerdere zwarte pijlen te zien.                                                 (81 %)

 

   18. Volgens de vraag moesten we het aantal zitbanken per godshuis geven (binnentuin van het godshuis).

      Zoals in de inleidende tekst waren daar twee godshuizen met bijhorende binnentuin die vroeger

      door een muur waren gescheiden. Er moesten daar dus twee antwoorden worden gegeven.

      In de eerste tuin (Sint-Jozef) stonden 2 zitbanken en er waren er ook 2 in de tweede tuin (De Meulenaere).     (82 %)

 

   19. Op de bewuste gevel staan er zwart op wit (letterlijk) de getallen 1330 - 9/15 en 21A.

      Maar, en daar lag het probleem, ook onderaan op de gevel bevonden zich nog twee bordjes voor

      het aangeven van gasaansluitingen met hierop in het zwart 0,5 – 0,5 – 0,0 – 0,3 – 0,7.

      De som van de verschillende cijfers werd aldus : 1+2+3+5+7+9=27.                                                                 (90 %)

 

   20. Deze vraag werd door praktisch iedereen juist beantwoord.

      Er was daar een bord te vinden met de inhuldigingsdatum : 5 mei 2011.                                   (100 %)

 

   21. Wanneer we het beschreven parcours voorbij gaan, zien we 4 verbodsborden (verkeer) aan

       onze linkerzijde. Maar later, bij de wegopdrachten 77 en 78, kwamen we daar weer terug

       en moesten we er dus terug de verbodsborden aan onze linkerzijde tellen.

       Dit aantal varieerde gedurende de zoektocht meerdere malen en dus ook het antwoord.

       Deelnemers die 5 of meer hebben gegeven zaten dus juist.                                                      (71 %)

 

   22. Simpel te vinden op een steen in de zijgevel van het gebouw.

      Het was vroeger de pastorie of DE OUDE PASTORIE.                                                          (99 %)

 

   23. Op de steen stond in het woord “INGEHULDIGD” de klinker U samen met de

      medeklinker H en in “VANDEVOORDE” stond de klinker A samen met de medeklinker V.

      Bij het woord “DE” staat ook nog de klinker E samen met de letter D.

      Antwoorden met E – A – U was dus voldoende.                                                                      (87 %)

 

   24. Twee personen die met dezelfde familienaam zijn vermeld zijn : Paul en

      Robert De Groote – Ignace en Joseph Evrard – Jean en Paul Knapen –

      Albert en Joseph Salmon – Alphonse en Rodolphe Six – Edgar en Joseph Muylle.

      In totaal waren dit dus 6 familienamen.                                                                                (94%)

 

   25. In de familienaam VAN ACKER staan de medeklinkers V,N,C, en K voor de letter E

     (dus niet enkel de letter K). En in de familienaam VIERIN is dit enkel de medeklinker V.

     Onderaan rechts was er echter ook nog een familienaam vermeld.

     Dit was BRONDEL, waardoor ook nog met de letters B,R,N en D moest worden rekening

     gehouden. Het antwoord V-N-C-K-B-R-D werd aldus het volledige antwoord.                         (69 %)

 

   26. Eerst en vooral, men mocht deze vraag enkel oplossen met de gegevens op de bewuste

     wegwijzer (inleidende tekst). Vervolgens ziet men in de vraag dat “DE VLAAMSCHE POT”

     en “HOTEL PRINSENHOF” tussen dubbele aanhalingstekens staan en dat het hier dus gaat

     over teksten. Het gaat in deze vraag dus over de afstand tussen deze twee teksten op

     de wegwijzer. Minder dan 5m en minder dan 30m waren een goed antwoord.

     Op deze wegwijzer stonden deze teksten meer dan 20mm of 2cm uit elkaar en zeker niet meer

     dan 30m.                                                                                                                               (52%)

 

   27. Aan de gevel van godshuis De Boodt hingen verschillende doorzichtige kunststofplaten met

     een Engelstalige tekst erop. In de teksten waren echter geen (0) muzieknoten verborgen,

     wel namen van muzieknoten. In de mogelijke antwoorden was minder dan 5 dus een

     goed antwoord. Wie goed keek naar de mogelijke antwoorden zag ook dat de eerste mogelijkheid

     ‘meer dan 5 - 5’ of meer dan nul was (het eerste streepje is korter en dus een min teken).

     Ook dit was geen geldig antwoord aangezien meer dan 0 niet correct was.                                                                                                 (44%)

 

   28. In de inleidende tekst werd verwezen naar een B&B in het huis met huisnummer 86.

     Dit was de vreemd aanvoelende naam ‘Inn us hus’. De vraag zelf handelde over gelijk

     welke B&B die we in de Moerstraat aan onze linkerzijde zouden passeren.

     En inderdaad, nog een andere was ‘Speelmansrei’ (in huis met huisnummer 72).

     Ook ‘Canal de Luxe’ was daar als B&B te vinden, maar niet altijd.

     Enkel wanneer er flyers in het daartoe bestemde kastje aanwezig waren kon men zien dat

     dit om een B&B ging. Dit antwoord werd dan ook niet geist noch bestraft.                          (89 %)

 

   29. Belangrijk voor het juiste antwoord was wel dat men hier een jaartal moest geven

     dat zich bevond op een huis uit de 17de eeuw en dat er dus niet noodzakelijk gevraagd

     werd naar een jaartal uit de 17de eeuw. Bij de bewuste viersprong zagen we het gebouw

     waarin godshuis Goderickx gevestigd is. Dit gebouw werd, volgens de inleidende tekst,

     aangekocht in 1589. Dit gebouw kon dus onmogelijk uit de 17de eeuw dateren en de jaartallen

     hierop waren dus geen goed antwoord op de gestelde vraag.

     Aan de andere zijde zagen we het andere hoekhuis met het jaartal I643 erop.

     Niet op dit hoekhuis, maar wel op het huis met hetzelfde huisnummer 46, stond nog het jaartal I667.

     Deelnemers die dit ook noteerden hebben we hiervoor, gezien de mogelijke verwarring, niet bestraft.    (66 %)

 

   30. Simpel. Het antwoord 2462 km was op een infobord te vinden.               (100 %)

 

   31. Deze vraag was helemaal niet zo simpel.

     Op de middenstijl van de kerkdeur zien we de heilige Jacob staan met een ontbrekende

     rechterhand en met in zijn linkerhand een boek. Vanaf deze kerkdeur was nog een

     andere heilige in een nis te zien. Het was een vrouw met een afgebroken rechterhand

     en een kindje in of op haar linkerhand. Dit was om twee redenen echter geen geldig antwoord.

     Ten eerste, het beeldje bevindt zich aan een gevel van een huis dat behoort tot de Moerstraat

     naast het Sint-Jacobsplein en ook, het gaat hier niet om een mannelijke heilige zoals in de

    vraag wel gesteld (zijn linkerhand). Het was daar blijkbaar dus de buurt van de heiligen

     met een ontbrekende rechterhand. En zowaar, om de hoek, tegen de zijkant van de kerk

    staat er nog een heilige met een ontbrekende rechterhand. Deze heilige, die een boek

    (gedeeltelijk) in zijn linkerhand heeft voldeed aan de vraag. Hij stond op het Sint-Jacobsplein

    want het gedeelte naast de kerk is ook deel van het Sint-Jacobsplein.                       (48 %)

 

   32. Op de toegangsdeur zien we dat godshuis

     De Vette Vispoort dateert van de 16de eeuw. Maar ook zien we binnen op een witte muur

     dat dit godshuis dateert van 1434 (15de eeuw). Volgens de plaatselijke gegevens moesten

     beide antwoorden dus gegeven worden.                                                                          (94 %)

 

   33. Aan het dak van de kerk, onder de goot zien we een reeks van beelden staan.

     Deze figuurtjes voldeden aan de beschrijving in de vraag en ze waren gemaakt uit steen.   (97 %)

 

   34. Aan onze linkerzijde zagen we op een huis de naam St JACOB met een beeltenis

     van de heilige erop en ook het huis DE SWAEN met een afgebeelde zwaan was daar te zien.

     Tenslotte ook nog de afbeelding van een wolf op het gebouw ‘IN DE WULF’.                 (87 %)

 

   35. Op de bedoelde steen stond het woord “BLADELIN”. Bij het weglaten van de letter N

     (laatste letter) kon men nog het woord ALBEDIL of BEDILAL scrabbelen.

     Dit is een bemoeial, wat dan tevens ook als een goed antwoord werd gezien.                     (92 %)

   36. Op de sokkel waarop Papageno staat zien we “Wer Ich bin ? Dumme Frage !

     Ein Mensch wie du”. Het antwoord is dus EIN MENSCH WIE DU. Enkel antwoorden

     met Dumme Frage is niet juist. De gestelde vraag is Wer Ich bin (wie ben ik) en dat moet

     dus een persoon zijn.                                                                                                     (98 %)

 

   37. Hier waren minstens 5 wezens afgebeeld.                                                                (93 %)

   38. In de zaak van Persoone (chocolade) kan men, mits drie keer aanbellen aan de voordeur,

      verder geholpen worden. Dit was te merken aan de voordeur met de tekst bij de bel

      ‘We come help you to rock’n roll-in.                                                                            (99 %)

 

   39. Het vermelde jaartal -  I90I -  stond bij de deurknop.

     Ook bovenaan stond nog dit jaartal, maar dan veel minder duidelijk te lezen.                     (95 %)

   40. De vermende familienaam is MONTANUS, de persoon voor wie dit borstbeeld is

     opgesteld. Ook achteraan staat nog de naam van de kunstenaar, Jan TAMSIN.

    Sommigen zagen hier ook nog DE GROEVE als familienaam.

     Deze naam kan men afleiden uit een stempel in het brons waar de naam van de bronsgieterij

     is gegeven. Deze naam is daar echter zo moeilijk leesbaar dat wij die niet hebben geist.     (94 %)

 

 

 

      SCHIFTINGSVRAGEN :

 

   Volgens de resultaten van de eerste lottotrekking na 19/10 op 20/10 :

 

   1.      Drie laatste cijfers van het jokergetal  :             280

   2.      Reservegetal lotto :                                                                   6

 Aantal deelnemers met :

   0 fouten :   26                 3 fouten   : 54                 6 fouten   : 17

   1 fout    :   72                  4 fouten   : 19                 7 fouten   : 16

   2 fouten :   52                 5 fouten   : 12                 8 fouten   : 23

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

UITSLAG : (Maximum punten is 100)

Voor de prijzen zelf werden de eerste 40 deelnemers uit verschillende gezinnen genomen.

AAN ALLE DEELNEMERS EEN WELGEMEENDE PROFICIAT !!!!

Hierbij de eerste 50 deelnemers van de 411.

  Familienaam Voornaam Ptn
1 DE VRIEZE Marianne 100
2 CORNILLIE Frans 100
3 JACOBS Karel 100
4 VAN HOLM Jeannette 100
5 LANDUYT Filip 100
6 MEEUWS Nol 100
7 ROTTIERS Vic 100
8 VEREECKE Christine 100
9 VANDAELE Tom 100
10 LEFEVER Jan 100
11 VOLCKAERT Lydie 100
12 BARBIER Kitty 100
13 DEFOOR  Els 100
14 STEVENS Dirk 100
15 VERSTRAETE Linda 100
16 MAES Julienne 100
17 VERDEGEM Ann 100
18 VANSPEYBROUCK Jozef 100
19 GARMYN Ingrid 100
20 WEST DIRK 100
21 VERSYP Paula 100
22 VAN GELUWE  Erik 100
23 MARKEY Michel 100
24 OLLEVIER  Ann 100
25 MEIRLEVEDE Riet 100
26 VANNESTE Lorenz 100
27 VANACKER Danny 99
28 WULLAERT Wim 99
29 JACOBS Eric 99
30 RASSCHAERT Gilbert 99
31 DOBBELAERE Roger 99
32 BEERNAERT Stefaan 99
33 VERWILST Lucia 99
34 MAES Leila 99
35 VAN TIEGHEM Stien 99
36 DANNEELS Ria 99
37 CORNETTE Marc 99
38 FRANCE Griet 99
39 MAUWS Marcel 99
40 OOSTERLINCK William 99
41 FRANCKAERT Rudi 99
42 VAN DE WALLE Luc 99
43 VAN TIEGHEM Geert 99
44 GEUENS Carlo 99
45 PRAET Roger 99
46 VERMEIRE Walter 99
47 LETERM Dirk 99
48 VANCLOOSTER Rosa 99
49 PUTTEMAN  Christiane 99
50 VER EECKE Marc 99