bezoeker teller

Nabeschouwingen

 

ZOMERZOEKTOCHTEN

MUZIEK IN BRUGGE

Uitleg antwoorden - Uitslag

 

Deze editie van de KRC zomerzoektochten werd afgesloten met :
 - voor de fotozoektocht 274 inzendingen
 - voor de zomerzoektocht 404 inzendingen
 - in totaal 803 aangekochte boekjes

Op zaterdag 16 november 2019 kwamen de deelnemers naar het restaurant van hogeschool VIVES voor de prijsdeling.

Na een dankwoord voor de vele helpende handen van diverse vrijwilligers alsook voor de stad Brugge, vertegenwoordigt
door Schepen F. Demon, werd door A. Quintelier de prijsuitreiking en de tombola voorzien.

Zoals de traditie bij KRC het wil, werd een mooie prijzentafel voorgeschoteld en verliep alles heel vlotjes waarbij.
perfect op tijd de avond rond ongeveer 22u werd afgesloten.

HIERNA VOLGEN : * Uitleg antwoorden fotozoektocht.
                                     * Uitslag van de eerste 50 deelnemers.

                                     * Uitleg antwoorden zomerzoektocht.
                                     * Uitslag van de eerste 50 deelnemers.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOZOEKTOCHT - Uitleg

Na de uitleg wordt tussen haakjes per vraag het percentage
deelnemers gegeven dat de vraag
goed heeft beantwoord.

 F1. Hier geen enkel probleem, de jaartallen waren 2016 en 2018.                                                                        (99 %)

   F2. De foto werd genomen van een detail van hotel ’t Putje.                                                                               (99 %)

   F3. Er werd gevraagd naar het huisnummer dat 33 was en dus niet naar de naam van het café (De Zandloper).     (95 %)          

    F4. De twee woorden waren : VERKOOP en NIEUWBOUW.                                                                        (99 %)
F5. Hier was het al even opletten geblazen. Er waren daar twee blauwe borden met een witte fiets en fietser.

      De foto was deze van het tweede bord waarbij GEEN PIJL te zien was.                                                       (94 %)

    F6. De foto was een deel van de ZEVENDE statie.                                                                                              (98 %)

     F7. De foto was genomen van het borstbeeld van Montanus. Deze werd hier vermeld als MEDICUS.                   (99 %)

     F8. De foto werd genomen van het rechter huis, dus huisnummer 8.                                                                       (99 %)

    F9. Hier moest men wel even aandachtig kijken en correct noteren.

         Er werd gevraagd naar de Romeinse cijfers onder de foto en het moest ook met viermaal een letter C.

         Het antwoord was hier : MDCCCCXXV.                                                                                                    (93 %)

    F10. Er werd een foto genomen van een werk van RIK POOT.                                                                       (100 %)

      F11. De gefotografeerde staart was, zoals vermeld, van een DOLFIJN.                                                            (99 %)

     F12. De familienaam op het ‘gouden’ bord was SPAAK.                                                                                  (100 %)

       F13. De volledige naam was daar CASA PATATA.                                                                                        (99 %)

       F14. In deze vraag hebben velen zich ‘verslikt’.

              In de vraag stond wel degelijk en zelfs onderlijnd : ‘zoals hier vermeld’.

              Men ziet DUCDEBOURGOGNE. Dus alles aaneen geschreven zonder een spatie.                                   (75 %)

       F15. Dit was duidelijk huisnummer 2.                                                                                                            (100 %)

        F16. Op het straatnaambord onder de foto lazen we BURG.                                                                           (99 %)

        F17. Het eerste deel van het gezegde was EIGEN HEERD.                                                                         (100 %)

        F18. Het gevraagde huisnummer was 41.                                                                                                     (99 %)

        F19. Simpele vraag, maar..… Het juiste antwoord was in de tekst van het boekje gegeven en dus maar

               over te schrijven : GIUSEPPE VERDI. En dus niet met GUISEPPE als voornaam.                                 (88 %)

       F20. Restaurant Den Huzaar heeft huisnummer 36.                                                                                         (99 %)

       F21. De aria had nummer 2.                                                                                                                           (99 %)

       F22. Het antwoord was hier het jaartal 2016.                                                                                                 (100 %)

       F23. Geen problemen, het huisnummer was 82.                                                                                               (100 %)

       F24. Het huisnummer was 100 - 100% werd niet afgekeurd.                                                                           (99 %)

                         F25. Het huisnummer was hier 33.                                                                                                                 (98 %)

       F26. Het gefotografeerde detail was van twee huizen. Huisnummer 11 en/of huis-nummer 13 werd(en)

             goedgekeurd.                                                                                                                                          (99 %)

       F27. Deze vraag werd geannuleerd wegens het wegnemen van het nestkastje. Het was wel 5A.

        F28. Het huisnummer was 42/1.                                                                                                                      (99 %)

      F29. Het huisnummer was hier 26.                                                                                                                  (99 %)

      F30. De naam van het hotel was NAVARRA (en niet NAVARA).                                                                  (97 %)

      F31. Juist onder de klok stond het Engels woord GRILLING.                                                                           (99 %)

      F32. Waar een detail werd van gefotografeerd was het Belfort.                                                                       (99 %)

      F33. Het woord was : SOUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS.

              De 21ste letter hiervan is de letter C.                                                                                                      (89 %)

      F34. De gefotografeerde hand staat op het Hof van Watervliet.                                                                     (99 %)

      F35. Het huisnummer was 8.                                                                                                                         (99 %)

      F36. Hier was het huisnummer 3.                                                                                                                  (99 %)

      F37. De naam van de zaak was Floris Van Bommel, maar het moest gegeven worden zoals daar vermeld.

             Dus met F / l aan elkaar en met mm in elkaar.                                                                                        (77 %)

     F38. De naam van het restaurant is LESS, het aantal letters dus 4, maar we waren ruimdenkend in het

            beoordelen van het antwoord.                                                                                                                 (97 %)

 

 SCHIFTINGSVRAGEN :

 

  Volgens de resultaten van de eerste lottotrekking na 18/10 (op 19/10) :

 

  1.      Reservegetal lotto :                                             45

  2.      De drie laatste cijfers van het jokergetal  :                                139

 

 

 

Aantal deelnemers met :

 0 fouten :   110    --    1 fout        76

 2 fouten :     40    --    3 fouten     25

 4 fouten of meer           23.

UITSLAG : (Maximum punten is 38)

Voor de prijzen zelf werden de eerste 30 deelnemers uit verschillende gezinnen genomen.

AAN ALLE DEELNEMERS EEN WELGEMEENDE PROFICIAT !!!!

Hierbij de eerste 50 deelnemers van de 247.

  Familienaam Voornaam Ptn
1 MARECHAL Yves 38
2 JANSSENS Roger 38
3 MESTDAGH Erwin 38
4 VERWEIRE Sonia 38
5 JONCKHEERE Hilde 38
6 DE VLIEGHER Bart 38
7 CHRISTIAENS Annick 38
8 DE WILDE  Filip 38
9 DE LA MEILLEURE Hilaire 38
10 VANHULLE Hendrik 38
11 BELLETER Linda 38
12 VERWILST Lucia 38
13 PAUWELS Thomas 38
14 VAN DEN BOSCH  Carla 38
15 DE GRYSE Mieke 38
16 VANHAVERBEKE Raf 38
17 COLPIN Jacky 38
18 WULLAERT Wim 38
19 ELPERS Hugette 38
20 DOBBELAERE Roger 38
21 VAN DUNNEGHEM Chris 38
22 DANNEELS Ria 38
23 DE BRUYCKERE Rachel 38
24 MARTENS Roger 38
25 VUYLSTEKE Siegfried 38
26 WITDOEK Geert 38
27 MORé Roos 38
28 VERBEKE Ingrid 38
29 VAN DE VELDE Peter 38
30 ENGELS Noël 38
31 LAMMENS Mario 38
32 GRAMMENS Jan 38
33 VAN TIEGHEM Geert 38
34 VERHOFSTé Danny 38
35 VANTORNHOUT Isabelle 38
36 ROEGIERS Yvette 38
37 VEREST - HERMAN Marc-Lieve 38
38 VER EECKE Marc 38
39 VERHEGGEN Herman  38
40 STUYVAERT Daniël 38
41 MEULEBROUCK Marleen 38
42 LEYMAN Marin 38
43 VERDIEVEL An 38
44 VANDERMEERSCH Monique 38
45 QUINTELIER An 38
46 COLYN Else 38
47 GEIRNAERT Rita 38
48 VANACKER Danny 38
49 GARMYN Ingrid 38
50 MONBALIU  Maria 38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOMERZOEKTOCHT - Uitleg

   2. Eenvoudige vraag met het antwoord te vinden op een vierkante betonnen blok naast het concertgebouw.

       De gevraagde letter was de letter E (99 %)

 

   3. Dit was al een vraag in de categorie ‘moeilijk’. We vinden daar op of aan de gevel o.a. de volgende teksten :     

Putje – na ut komt je.

Restaurant – na re komt sta.

Gault Millau – na la komt u.

Resinblock – na re komt si.

Maar ook, op de grond bij (10 meter) het Putje :

PUTKAST – na ut komt ka, kas en kast.      (51 %)

 

   4. Bij het straatnaambord (dus binnen de 10 meter) bevonden er zich op 7 metalen platen en roosters op de

     grond 7 maal een gekroonde Brugse letter B. Maar ook nog, tegen een gevel, een rood gekleurde en

     gekroonde Brugse B op een witte metalen plaat. In totaal dus 8 maal. Sommige deelnemers losten de

     vraag ook nog eens op bij het einde van de zoektocht wanneer we terug op ’t Zand kwamen.

     Reglementair dient een vraag, tenzij anders vermeld, te worden opgelost op de plaats waar ze gesteld

     wordt, en dit was hier in de vraag niet het geval. Zie later ook vraag 21 of 29.      (84 %)

   5. Op een metalen plaat stond, om iets te draaien, AUF/ZU en OPEN/CLOSE.

     De gevraagde talen waren hier dus Duits en Engels.            (99 %)

 

   6. Op die plaats waren slagbomen te zien waarop 20 rode recht hoeken (weliswaar licht geplooid)

    waren aangebracht. Maar ook nog 1 rode rechthoek op een verkeersbord voor het aangeven van

    een doodlopende weg. Samen dus 21. Deelnemers die 1 hebben geantwoord werden hiervoor,

    om zuiver wiskundige redenen, niet bestraft.       (94 %)

 

    7. In de rode teksten op de kruisweg zijn daar de letters Q, X en Z niet terug te vinden.         (93 %)

 

   8. Albert Maréchal werd geboren op 10-6-1746 en stierf op 26-10-1799 en Francisca Van Der Meulen

       overleed op 72 jarige leeftijd op 29-10-1799.

Deze laatste kan dus ten vroegste geboren zijn op 30-10-1726 en ten laatste op 29-10-1727.

Moest ze dus op 29-10-1727 geboren zijn, dan was ze dus op 10-6-1746, de geboortedag van Maréchal,

al zeker 18 jaar.          (95 %)

 

  9. Op bijna alle plaatjes aan de kruidentuin vinden we dat de planten te vinden zijn in het Cruydtboeck

      van Rembert Dodoens. Maar op één van deze plaatjes (in het laatste perkje) is er ook de vermelding

      van een in de apotheek te vinden boek : het Winckelboeck.      (93 %)

 

    10. De huisnummers die aan de vraag voldoen en die we daar kunnen vinden zijn 14 – 12 – 8 – 6 – 1,

        waarbij 1 het huisnummer is van de O.L.V. Kerk.

        De niet vermelde huisnummers zijn dus 2 – 4 – 10 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 en 15.

       Hierbij speelt het al of niet aanwezig zijn van de huizen geen rol. Het ging over de huisnummers.

       De som van deze niet vermelde huisnummers is 79 en dat is een onpaar priemgetal.

       Toch kon er enige twijfel zijn aangaande het huisnummer 12. Dit stond op een deurbel, weliswaar groot

       genoeg om het privé niet te schenden. Maar volgens het reglement hier twijfelachtig.

       Daarom werd ook 79+12=91 (enkel onpaar) als juist gerekend.     (77 %)

 

    11. De daar te vinden familienamen zijn uiteraard VIVES en ook GONZALEZ (stempel achteraan).

         Vooraan het borstbeeld stond ook nog MATEO. In de inleidende tekst stond dat dit de voornaam was

         van de kunstenaar Ramon. Dus 2 was hier het antwoord.    (78 %)

 

    12. We zien daar in het tafereel 2 engelen en 3 duiven (volgens de inleidende tekst vertrappelt een engel

          zelfs een duif). In totaal dus 10 vleugels.      (86 %)

 

    13. Joris Dumery stierf in 1787.      (99 %)

 

    14. Aan de gevel zien we twee uithangborden met telkens “GROENINGE MUSEUM” erop vermeld.

         Dus reeds 4 maal de letter U. Op de gevel zien we ook nog een plaat met duidelijk nog eens 5 maal een U.

         Wie goed keek zag onderaan rechts op deze plaat ook nog een letter U in de tekst “VERSTRAETE BRUGGE”.

         Dus samen 4+5+1=10 maal de letter U. Merk op dat de tekst “GROENINGE” moet beginnen en eindigen

         met een spatie.       (77 %)

 

    15. Logischerwijze dient, volgens wat we daar zagen, de letter S op de plaats van het vraagteken te komen.  (99 %)

 

    16. Deze cryptische vraag was eerder eenvoudig. Bras is een soort scheepstouw en serie is een reeks of sliert,

          wat ons brasserie opleverde.   (96 %)

 

    17. Boven op de voorgevel staan er 3+1+3=7 levensgrote beelden.

          Maar ook op de achtergevel, waar voorafgaand aan wegopdracht 22, op gewezen werd, staan er nog

          3 grote beelden. Samentellen mocht hier niet, er wordt gevraagd op de gevel en niet op een gevel.   (92 %)

 

    18. Boven het gefotografeerde op de voorgevel van het stadhuis zien we een vrouw afgebeeld.     (99 %)

 

    19. Boven de toegangsdeur van het hotel zagen we een plaat met “BRUGGE” en hierboven de tekst

         CROWNE PLAZA®”. In deze vraag staat er vermeld dat we moeten zoeken bij een toegang van dit

         hotel die we voorbij wandelen. Bij vraag 20 komen we voorbij de achteruitgang van dit hotel en daar staat

         boven “BRUGGE” de tekst “CROWNE PLAZA® HOTEL”.

  Beide antwoorden waren dus nodig.          (83 %)

 

    20. Zowel links als rechts van de winkel van ROMBAUX stond op of aan de gevel ROMBAUX te lezen

         en moesten deze drie gevels dus in aanmerking genomen worden. Het betrof hier driemaal een geel metalen

         plaatje met respectievelijk 1/0,31/0,4 en 1/0,6.       (81 %)

 

    21. Op het vensterglas van de Cambrinus wordt melding gemaakt van ‘400 soorten bieren’.

         Dit was alvast een juist antwoord. Maar iets verderop in dezelfde straat zien we nog een zaak van

         Cambrinus met daarop vermeld ’20 bieren van ’t vat’. Ook dit maakte dus deel uit van het juiste antwoord.  (94 %)

 

    22. Aan de gevel van het restaurant Verdi zien we 6 borstbeelden van Verdi hangen. Aan het gebouw ernaast, ook

          van restaurant Verdi, zien we een groter borstbeeld van Verdi en ook nog op de vensters zien we de beeltenis van

          Verdi tweemaal opgeplakt. Samen dus 6+1+2=9.       (92 %)

 

    23. Aan de gevel van restaurant Den Huzaar zien we “BISTRO DEN HUZAAR”.

          Een huzaar is een soldaat en een bistro is een klein restaurant.

          Het antwoord was dus DEN wat de naam van een boom is.     (98 %)

 

    24. Op de grote plaat zien we rechts onder de naam MOZART maar links onder ook nog de kunstenaar

         Jef CLAERHOUT. Papageno is, volgens de tekst daarvoor, geen familienaam maar een bijnaam.     (98 %)

 

    25. De tekst staat verdeeld over twee stenen en er moesten dus dan ook twee antwoorden gegeven worden.

         Op beide stenen stonden er 7 verschillende medeklinkers. Dus 7 – 7 als antwoord.     (82 %)

 

    26. Langs weerszijde van het uithangbord waren er telkens 4 leeuwen te zien. Dus 8 leeuwen in totaal.  (98 %)

 

    27. We zien aan een gevel “GROOT” staan en op een andere gevel van het hoekhuis “VOORHEEN”.  (97 %)

 

    28. Op de tegels zien we de jaartallen 1900 en 1666 staan.

          Maar ook, en dit werd in de inleidende tekst gegeven, een chronogram met L LLVM I D V V,

          wat ook naar 1666 verwijst.       (77 %)

 

    29. Op de hoek van de Poitevinstraat en de Sint-Jorisstraat staat een verbodsbord (C1 - verboden in te rijden).

         Maar later gaan we nog eens een kruispunt met de Poitevinstraat en de Ezelstraat voorbij.

         De vraag is zo gesteld dat we dit ook moeten in beschouwing nemen.

  Er stond daar een aanwijzingsbord (F19).      (69 %)

 

    30. We zien daar HANS MEMLING en wat verder ook op een plaat HUIS MEMLING.   (94 %)

 

    31. Op een groot bord zien we 10 talenten uitgebeeld (1 groot en 9 klein).

          Maar wat verder aan een andere poort staat ook nog een talent afgebeeld.

          Gezien er staat ‘het bord’ moeten er dus twee antwoorden gegeven worden.             (88 %)

 

    32. Alle letters, behalve de letter X (één stukje), waren daar te zien in ofwel de Nederlandstalig ofwel

          de Engelstalige uitgebrande tekst. 21 letters kunnen met één stuk worden uitgebrand.

          Voor vier letters (A,D,K,O) zijn er 2 stukjes nodig en voor de letter Q zelfs 3.

          Samen gaf dit ons 32.                95 %)

 

    33. Deze vraag werd enigszins ‘ontsierd’ omdat er gedurende de zoektocht gegevens werden gewijzigd

         bij het restaurant Achiel. Maar niet getreurd, op de sokkel van het borstbeeld stond “MINISTER”

          onder “ACHIEL”. En op het straatnaambord aan het plein stond er “ACKERPLEIN”

          onder “ACHIEL”.       (98 %)

 

    34. De ganse tekst was hier ALS REIZIGER HEB IK IETS VAN EEN HOND.

          IK SNUFFEL EN GA DOOR. Het belangrijkste hierbij waren de grote punten in de daar te lezen

          tekst.                            (90 %

    35. Op die gevel waren er 13 wezens afgebeeld.                (96 %)

 

    36. Op een klok stonden de Romeinse cijfers V en I omgekeerd.

          In de Arabische versie zou een 6 een 9 worden en dus meer waard zijn.                             (98 %)

 

    37. Het gebouw dateert van 1639 (zeventiende eeuw) en werd later hersteld in 1882 (negentiende eeuw). (96 %)

 

    38. Op het Belfort was het antwoord te vinden. Het was DE SMEDT.             (99 %)

 

    39. Het woord SOUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS heeft als middelste letter de letter S.       (98 %)

 

    40. DAT KLINKT ALS MUZIEK IN MIJN OREN. Een gemakkelijke vraag moest er na de rebus

         geen punt hebben gestaan dat dus ook moest genoteerd worden.                 (74 %)

 

    41. We zien daar tweemaal 17 sterren, en ook twee (gedeeltelijke) sterren ter hoogte van het bovenbeen

         van de engelen. Alles samen dus 36 sterren            (71 %)

 

 

 

 

 

    SCHIFTINGSVRAGEN :

 

    Volgens de resultaten van de eerste lottotrekking na 18/10 (op 19/10) :

 

      1.      De drie laatste cijfers van het jokergetal  :       139

      2.      Reservegetal lotto:                                                      45

 

 

    Aantal deelnemers met :

      0 fouten :   36                 3 fouten   : 37                 6 fouten   : 18

      1 fout    :   58                  4 fouten   : 17                 7 fouten   : 12

      2 fouten :   77                 5 fouten   :   9                 8 fouten   : 15

 

 

    In totaal, samen met de fotozoektocht, werden er ongeveer 804 deelnemingsformulieren aangeschaft

     waarvan er 404 voor deze zomerzoektocht werden teruggestuurd.

UITSLAG (eerste 50)

  Familienaam Voornaam Ptn
1 RYCKAERT Martine 60
2 VERWEIRE Sonia 60
3 MAESEN Willy 60
4 MALENGIER Marcel 60
5 WEST Dirk 60
6 CORNILLIE Frans 60
7 HUYS Frans 60
8 VANACKER Danny 60
9 DANNAU Artemis 60
10 TACK Brigitte 60
11 MARTENS Roger 60
12 EECKELOO Michel 60
13 OOSTERLINCK William 60
14 LANDUYT Filip 60
15 DE BRUYNE  Willy 60
16 DEMETS Renee 60
17 REUSE Hans 60
18 VANHAVERBEKE Raf 60
19 DE GRYSE Mieke 60
20 BARBIER Kitty 60
21 CORNETTE Marc 60
22 WINDELS Ivan 60
23 COLYN Else 60
24 VANDENDRIESSCHE Viviane 60
25 LEFEVERE Erna 60
26 VERSYP Paula 60
27 MAUWS Marcel 60
28 BAELE Mariette 60
29 STRUBBE Ronny 60
30 VERBEKE Ingrid 60
31 MARKEY Michel 60
32 VANDEKERKHOVE Christine 60
33 TEMMERMAN  Dirk 60
34 ASSEZ Manuela 60
35 DE VLIEGHER Bart 60
36 BECKERS Gerard 60
37 MAUWS Sabine 59
38 GEIRNAERT Rita 59
39 GARMYN Ingrid 59
40 VAN WULPEN Martine 59
41 HAILLEZ Anne-Marie 59
42 MEEUWS Noël 59
43 STUYVAERT Daniël 59
44 DUERINCK Eugene 59
45 VAN SUYT Marleen 59
46 DE BREE Nico 59
47 VAN DER WEYDE  Willy 59
48 PENNE Lutgart 59
49 VER EECKE Marc 59
50 VERWILST Lucia 59