bezoeker teller

Tips voor de al of niet
beginnende zoektochter
-----------------------------------

Als hulp voor deelnemers aan zoektochten heeft KRC enkele waardevolle tips op een rijtje gezet die vooral de gelegenheidsdeelnemer mogelijk moet maken om een betere uitslag te bekomen in de meer eenvoudige zoektoch- ten, en misschien zelfs ook in de wat moeilijkere.

 

Een eerste tip:

Na het kopen van het deelnemingsformulier trekt u beter eerst de nodige tijd uit om niet alleen het reglement zeer grondig door te nemen, maar dan ook nog eens de hele tekst en vragen vooraf eens te lezen. Heel vaak is het zo dat bij het rustig doorlezen van de tekst en bijhorende vragen reeds een aantekening kan gemaakt worden die je er attent op maakt dat hier wel eens een addertje onder het gras kan schuilen, of misschien staat een mogelijk antwoord gewoon in de bijhorende tekst vermeld.

Let er trouwens op dat niet alle zoektochten aan hetzelfde reglement onderwor- pen zijn. Soms is er op elke vraag maar één enkel correct antwoord mogelijk, ter- wijl in andere zoektochten meerdere antwoorden (meestal beperkt tot drie) op een vraag kunnen verlangd worden. In bepaalde zoektochten is zelfs een combinatie van beide principes mogelijk. Daarom is het voor de beginnende zoektochter die graag ook een mooie uitslag behaalt zeker geen overbodige luxe om het regle- ment meerdere keren door te lezen en nog eens te kijken voor welke vragen dit van belang kan zijn.

 

Een tweede tip

Lees op dat ogenblik (dus voor het starten van de zoektocht) de vragen ook eens zonder rekening te houden met de inleidende tekst. Het is namelijk zo dat het nogal eens voorkomt dat de inrichter juist door middel van die inleidende tekst probeert om de deelnemer op het verkeerde spoor te zetten. Eens men op de plaats komt waar ‘n vraag dient opgelost te worden is het soms erg moeilijk om zich niet door een inleidende tekst te laten afleiden, aangezien deze inleidende tekst evengoed noodzakelijk kan zijn om tot een goed antwoord te komen.

Bovendien kan elk woord in een vraag van groot belang zijn.

Voorbeeld:
Vraag :Terwijl we op zoek zijn naar het gefotografeerde van de volgende
          
vraag lossen we tussen de Snaggaardbrug en de Duinenbrug
           volgende vraag op. Hoeveel groene zitbanken gaan we aldus
           voorbij tussen de Snaggaardbrug en de Duinenbrug ?

Vele deelnemers vonden dit ongetwijfeld een banale vraag omdat tussen beide bruggen duidelijk 9 groene zitbanken staan en de opgegeven mogelijke antwoorden 9 als maximum hadden zodat niet verder diende gezocht te worden. Velen hebben echter de gestelde vraag niet goed genoeg gelezen. Hoeveel groene zitbanken gaan we
ALDUS voorbij? Aldus betekent: zo, op deze of die wijze. Op welke wijze bedoelt de inrichter dan wel? Hij zegt het zelf! Namelijk: terwijl we op zoek zijn naar het gefotografeerde van de volgende vraag. Dit betekent dat op het ogenblik dat je het gefotografeerde van de volgende vraag gevonden had, dat je ook geen zitbanken meer diende te tellen!

 

Een derde tip:

Geloof bij het lezen van de tekst niet in schrijffouten van de inrichter. Als u vindt dat een vraag eigenlijk foutief gesteld is, laat u dan niet verleiden om te denken dat de inrichter het wel op die manier zal bedoeld hebben.

Voorbeeld: Welk dier kan men vormen met de verschillende letters die voorkomen in “Lara”?

Met deze verschillende letters, nl. L,A en R, kan men het woord RAL (bepaalde vogel) vormen. Het is echter niet mogelijk om met deze letters een dier (dit is het dier zelf) te vormen. Het enige goede antwoord op een dergelijke vraag is dus: GEEN. Men had moeten vragen: welke naam van een dier kan men vormen met de verschillende letters die voorkomen in “Lara”?

Maar ..., aangezien niemand perfect is, kan het best zijn dat een wat minder ervaren inrichter toch gewoon het antwoord RAL verlangt.

Daarom wordt in de eenvoudig bedoelde zoektochten meestal in het reglement bepaald dat antwoorden zoals: nul, geen, onmogelijk, onbepaald, niemand, nergens,... niet mogelijk zijn. Zo kunnen onbedoelde twijfelgevallen uitgesloten worden.

 

Een vierde tip:

Stel u flexibel op en probeer u in plaats te stellen van de inrichter. Dit is ongetwijfeld één van de moeilijkste punten in zoektochten en iets wat men al doende leert. Ervaring speelt hierbij natuurlijk een grote rol.
Indien men reeds aan meerdere zoektochten van een bepaalde inrichter deelgenomen heeft, dan begint men zijn stijl te kennen, en weet men vaak bij een mogelijke twijfel toch het juiste antwoord te kiezen.

 

Een vijfde tip:

Maak u lid van een vereniging die regelmatig een tijdschrift uitgeeft.

In deze tijdschriften wordt vaak veel aandacht besteed aan de bespreking van vragen zoals die in eerdere zoektochten gesteld werden. Dit is een zeer interessante bron van informatie die het mogelijk maakt om op een korte tijd de knepen van het vak aan te leren. In een dergelijk tijdschrift wordt ook een overzicht gegeven van de vele zoektochten die in de regio (of erbuiten) ingericht worden, meestal ook met vermelding van de moeilijkheidsgraad en van de geschatte tijd die nodig is om de zoektocht tot een goed einde te brengen.

We kunnen hierbij natuurlijk niet anders dan onze eigen vereniging warm aan te bevelen:
de
Kristoffel Rally- en ZoektochtenClub.

Voor een bescheiden lidgeld van 7 euro ontvangt u dan ons tweemaandelijks tijdschrift boordevol informatie. Hiervoor worden de leden dan soms nog extra verwend.

 

Een zesde tip:

De aanhouder wint.

Natuurlijk is de eerste bedoeling van het deelnemen aan ‘n zoektocht om een aangename en ontspannende dag door te brengen, waarbij we vaak weer iets bijgeleerd hebben over onze regio, en dit vaak over bepaalde zaken die we bijna dagelijks voorbij komen.

Toch is het ook leuk als we eens in de grotere prijzen vallen. Daarom is het goed te weten dat al die zogenaamde specialisten enkele jaren terug ook beginnende deelnemers waren.