bezoeker teller

 

TIPS VOOR ORGANISATOREN

Hierna volgen enkele bedenkingen/raadgevingen die wij door onze ervaring kunnen aanbevelen aan andere organisatoren van zoektochten.

 

* Als het de eerste keer is dat u een zoektocht organiseert neemt u best eerst contact op met één of
   meerdere ervaren organisatoren. Eventueel kunt u ook beroep doen op een ervaren organisator om
   uw zoektocht vooraf te controleren. Raadgevingen kunnen soms veel mis tevredenheden voorkomen.

* Hou er in eerste instantie rekening mee dat de zoektocht een ontspanning is voor de deelnemers.

* Maak uw tocht niet te lang. Wat afstand betreft maar ook wat aantal vragen betreft.
   Overdaad schaadt de aantrekkelijkheid.
   De ‘ideale’ afstand hangt af van de wijze van verplaatsen.
   Voor een wandelzoektocht streven wij naar 5 km, voor een fietszoektocht streven wij naar een 15 km
    en een autozoektocht naar 30 km.
   Deze afstanden worden best aangepast als er bijvoorbeeld een combinatie gemaakt wordt van een
   autozoektocht met één of meerdere wandelingen.
   Een zoektocht zou moeten kunnen opgelost worden in één volle dag. Voor wie een ideale uitslag
   nastreeft kan best er meerdere dagen aan besteden , maar daar is men als deelnemer vrij in.
   Wat het aantal vragen betreft denk ik dat 40 niet mag overschreden worden. Ook hier hangt veel af
   van het soort vragen. Besef dat bij zoekvragen of cryptische vragen het vaak voorkomt dat een half
   uur zoeken zeker geen luxe is. Reken dan maar bijvoorbeeld 35 x 30 minuten + afstand tussen de
   vragen + tijd voor de verplaatsing.
   Als u een eendaagse zoektocht organiseert hou dan zeker nog meer rekening met de nodige tijd.

* De hoofdbedoeling van een toeristische zoektocht zijn de vragen.
   Zorg er best voor dat de beschrijving van de weg duidelijk is. U kent wel de weg en de omgeving
   maar voor de meeste deelnemers is dit een onbekende.
   Als het een autozoektocht betreft zouden de herkenningspunten van de wegbeschrijving duidelijk
   zichtbaar moeten zijn van in de auto. Zo zorgt men voor de nodige veiligheid van de deelnemers.
   Vermijd drukke wegen en gevaarlijke kruispunten.
 
* Doe de deelnemers niet overbodig zoeken langs een langere afstand dan nodig. En zeker niet naar
   
kleine dingen.

* Vermijd vragen op kerkhoven. Er zijn aangenamere plaatsen om er te vertoeven. En kerkhoven zijn
   geen plaatsen voor ontspanning. Wij hebben eerbied voor de overledenen en voor de familie ervan.

* Geef geen aanleiding dat de deelnemers private plaatsen zouden betreden. Ook het afspeuren van
    vensters, deurbellen, enz … stoort het privé van de bewoners en maakt onze hobby onpopulair.

* Kies enkel voor wegen die normaal berijdbaar zijn

* Maak een keuze voor wie u een zoektocht wilt maken.
   - Ofwel voor mensen die bijna nooit aan zoektochten deelnemen ( vb voor leden van een vereniging
      of club of school ),
   - ofwel voor personen die af en toe eens deelnemen,
    - ofwel voor geroutineerde deelnemers.
   Maak uw keuze duidelijk bekend in uw aankondigingen en uw publiciteit. En pas uw vragen aan
   volgens het beoogde deelnemerspubliek.

 * Wat zijn moeilijke vragen ?
    – vragen waarbij een grotere algemene kennis vereist is
    – vragen waar er extra veel zoekwerk voor nodig is
    – vragen waarvoor een goede kennis van het zoektochtenreglement nodig is - ….

Stel enkel vragen waarvan u meer dan 200% zeker bent van uw antwoord.
Dan nog kunt u het verkeerd voor hebben of bepaalde zaken over het hoofd zien.